Dedikert server

Dedikert hosting er et hostingmiljø som gir det høyeste nivået av ressurstildeling, personvern og kontroll. Dedikerte servere er fullstendig isolert fra hverandre, slik at brukerne får full tilgang til å konfigurere serveren på hvilken som helst måte, uten å påvirke en annen bruker eller bli påvirket av handlingene til andre brukere.